بنفش تیره چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

رنگ بنفش تیره که در ایران اکثرا بادمجانی نامیده می‌شود یکی از رنگ های زیبا در طیف بنفش می‌باشد.

بنفش تیره به انگلیسی: Dark Purple

کد رنگ بنفش تیره:

Colors that make up #4B0150

RGB: 75, 1, 80

HSL: 0.82, 0.98, 0.16


مدیر سایتAbout 3 minطیف بنفشرنگ هاDark Purpleرنگ بنفش تیرهبنفش تیره
بنفش یاسی چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

رنگ بنفش یاسی
رنگ بنفش یاسی

رنگ یاسی

رنگ بنفش یاسی به دلیل رنگ گل های یاس کبود نامگذاری شده است.

یاس کبود به انگلیسی:

Lilac color


مدیر سایتAbout 3 minطیف بنفشرنگ هایاسیرنگ یاسیبنفش یاسی
بنفش بادمجانی چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

برای توصیف رنگ بنفش بادمجانی میتوان گفت نوعی بنفش تیره است که وجه تسمیه آن پوست بادمجان می‌باشد.

عکس بادمجان
عکس بادمجان

مدیر سایتAbout 5 minطیف بنفشرنگ هابادمجانیرنگ بادمجانیبنفش بادمجانی