آبی نیرو هوایی چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

آبی نیرو هوایی Air Force Blue شباهت بسیاری به آبی مصری دارد.

علت نامگذاری این رنگ استفاده گسترده از آن در نیرو هوایی آمریکا می‌باشد. معمولا لباس و تجهیزات نیرو هوایی آمریکا با استفاده از ترکیبات این رنگ، رنگ آمیزی می‌شوند.


مدیر سایتAbout 4 minطیف آبیرنگ هاآبیرنگ نیرو هواییآبی نیرو هوایی
آبی پروسی چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

پروسس یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان رنگدانه برای تولید رنگ آبی پایدار کاربرد دارد. در توصیف این رنگ میتوان گفت نوعی آبی تیره است که از سرمه ای روشن تر است.

آبی پروسی
آبی پروسی

آبی پروسی

  • ترکیب شیمیایی پروس: Fe4[Fe(CN)6]3
  • آبی پروسی به انگلیسی: Prussian Blue

سایر نام ها:

  • آبی پروس
  • آبی برلین
  • آبی پاریس
  • نیل فرنگی

مدیر سایتAbout 4 minطیف آبیرنگ هاآبیرنگ پروسیآبی پروسی
آبی نفتی چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

برای توصیف رنگ آبی نفتی میتوان گفت مقداری از سرمه ای روشن تر است . زمانی که آب و مواد نفتی با هم مخلوط می‌شوند این رنگ به صورت واقعی ایجاد می‌شود.

آبی نفتی
آبی نفتی

آبی نفتی معادل midnight blue در زبان انگلیسی است.

رنگ آبی نفتی
رنگ آبی نفتی

رنگ آبی نفتی

آبی نفتی از رنگ های سرد می‌باشد به همین دلیل برای انتخاب رنگ مکمل باید به سراغ رنگ های گرم و خنثی برویم.

اگر برای لباس آبی نفتی دنبال مکمل هستید به سراغ رنگ نارنجی، آجری، سفید و مشکی بروید.


مدیر سایتAbout 5 minطیف آبیرنگ هاآبیرنگ نفتیآبی نفتی
آبی درباری چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

رنگ آبی درباری

آبی درباری رنگی روشن تر از سرمه ای است که جذابیت بسیار زیادی دارد. این رنگ در گروه رنگ های سرد قرار می‌گیرد.

رنگ آبی درباری
رنگ آبی درباری

مدیر سایتAbout 4 minطیف آبیرنگ هاآبیرنگ درباریآبی درباری
آبی فیروزه ای چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

آبی فیروزه ای

آبی فیروزه ای به رنگ سنگ فیروزه اشاره دارد. فیروزه ای رنگی میان سبز و آبی است که دارای طیف تیره و روشن هم می‌باشد.

توجه داشته باشید در این مقاله به بررسی آبی فیروزه ای ای میپردازیم نه سبز فیروزه ای.


مدیر سایتAbout 2 minطیف آبیرنگ هاآبیرنگ فیروزه ایآبی فیروزه ای
آبی لاجوردی چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

رنگ لاجوردی

لاجورد یکی از سنگ های نیمه قیمتی است که در ایران و افغانستان از گذشته های خیلی دور استخراج میشده است. سنگ لاجورد از قدیم به عنوان تزئین کننده زیورآلات، نمای ساختمان و حتی رنگ نساجی کاربرد داشته است.

سنگ لاجورد
سنگ لاجورد

مدیر سایتAbout 6 minطیف آبیرنگ هاآبیرنگ لاجوردیآبی لاجوردی
آبی مصری چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

آبی مصری اولین رنگدانه مصنوعی ساخته شده توسط بشر می‌باشد، شواهد باستانشناسی نشان داده است این رنگ مصنوعی در حدود 2500 سال پیش از میلاد حضرت مسیح در مصر و بین النهرین کاربرد داشته است. رنگدانه آبی مصری كوپروريويـت Cuprorivaite معدنی است، از نظر شیمیایی كوپروريويـت قابل تشخیص نیست علت این موضوع غلظت بسیار پایین آن است. آبي مصري با پخت و تركيبي از كـوارتز، كلسـيت و مس به همراه مقدار كمي قليا توليد شده است. اين مـاده به عنوان جـايگزين لاجـورد بـوده و در دوران باسـتان از سلسله چهـارم پادشـاهي قـديم مصـر در هـزاره 3 ق.م استفاده میشده است.


مدیر سایتAbout 2 minطیف آبیرنگ هاآبیرنگ مصریآبی مصری
آبی زنگاری چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

رنگ آبی زنگاری

علت نام گذاری این رنگ، زنگار فلز مس می‌باشد، این رنگ بسیار نزدیک به فیروزه ای است اما قدری تیره تر از آن است. در زبان انگلیسی به این رنگ mediumturquoise گفته می‌شود.

رنگ آبی زنگاری
رنگ آبی زنگاری

مدیر سایتAbout 7 minطیف آبیرنگ هاآبیرنگ زنگاریآبی زنگاری
آبی آسمانی چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

رنگ آبی آسمانی

آبی آسمانی
آبی آسمانی

مدیر سایتAbout 11 minطیف آبیرنگ هاآبیرنگ آسمانیآبی آسمانی
آبی اطلسی چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

رنگ اطلسی یکی از رنگ های طیف آبی است، که به دلیل شباهت به رنگ گل اطلسی آبی به این اسم نامگذاری شده است. در این مقاله به معرفی این رنگ میپردازیم.

رنگ آبی اطلسی چه رنگی است
رنگ آبی اطلسی چه رنگی است

مدیر سایتAbout 3 minطیف آبیرنگ هاآبیرنگ اطلسیآبی اطلسیاطلسی
2