قرمز مارسالا چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

Marsala مارسالا یک رنگ غنی و قوی است که اسمش از نوعی شراب ایتالیایی برگرفته شده است.

اسم این شراب هم به دلیل تولید در شهر مارسالا ایتالیا انتخاب شده است، مارسالا در جنوب ایتالیا و در منطقه سیسیل واقع شده است.

رنگ مارسالا Marsala
رنگ مارسالا Marsala

سیامک متوسلیان پویاAbout 4 minطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ مارسالاقرمز مارسالامارسالاMarsala
قرمز تولوئیدی چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

​قرمز تولوئیدی (Toluiden Red)- یک رنگینه قرمز متمایل به زرد با فرمول شیمیایی ُا نیترو پی تولوئن آزو بتا نفتول (C17H13N3O3) است. این رنگینه در نوع خود از با ثبات ترین رنگینه ها است که بیشتر برای مصارف خارجی ساختمان به عنوان رنگ قرمز کاربرد دارد. تحمل این رنگ در برابر نور مستقیم خورشید تا چند ماه می‌باشد و حرارت 150 درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند و در برابر مواد قلیایی مقاوم است. در آب نامحلول است اما در الکل داغ حل می‌شود.


مدیر سایتAbout 2 minطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ تولوئیدیقرمز تولوئیدی
قرمز هریسون چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

​قرمز هریسون (Harrison Red) این رنگ قرمز که نامش را از نام هنرمندی به نام بایج هریسون گرفته است، نوعی رنگ قرمز درخشنده یا تونر است که شباهت بسیاری به قرمز تولوئیدی دارد.

بسیاری دیگر از رنگ های قرمز را با هم نام عرضه می‌نمایند (جتتنز و استات، 1378، 59).

قرمز هریسون


سیامک متوسلیان پویاAbout 1 minطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ هریسونقرمز هریسون
قرمز گیلاسی چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

وجه تسمیه قرمز گیلاسی رنگ میوه گیلاس می‌باشد اما در کشور های مختلف طیف روشن یا تیره آن لحاظ می‌شود. در ایران اکثرا قرمز گیلاسی را نوعی قرمز تیره تصور میکنند اما در غرب قرمز گیلاسی در طیف متوسط تا روشن تصور می‌شود.


سیامک متوسلیان پویاAbout 4 minطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ گیلاسیقرمز گیلاسی
قرمز ونیزی چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

در پاسخ به اینکه قرمز ونیزی چه رنگی است میتوان گفت ?

قرمز ونیزی نوع قرمز غیر اشباع، گرم و کمی روشن است که تا حدود زیادی شبیه به قرمز روناسی است.


مدیر سایتAbout 4 minطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ ونیزیقرمز ونیزی
قرمز روناسی چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

روناس Rubia tinctorum نام یک گیاه است که منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و مناطق مدیترانه ای اروپا میروید.

روناس از گذشته های دور به عنوان ماده رنگی کاربرد داشته است.

ریشه روناس دارای ماده‌ای رنگی به نام جوهر روناس است که برای رنگرزی بکار می‌رفت ولی پس از آنکه توانستند این ماده را به روش شیمیایی تهیه کنند کشت آن برای تهیه آلیزارین متوقف گردید.


مدیر سایتAbout 2 minطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ روناسیقرمز روناسی
قرمز گوجه ای چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

عکس رنگ قرمز گوجه ای Tomato Color

رنگ گوجه ای
رنگ گوجه ای

قرمز گوجه ای

قرمز گوجه ای یکی از معروف ترین رنگ های طیف قرمز می‌باشد، این رنگ نوعی قرمز مایل به نارنجی است.


مدیر سایتAbout 4 minطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ گوجه ایقرمز گوجه ای
قرمز تیره چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

رنگ قرمز تیره عموما به بسیاری از رنگ های طیف قرمز در حالت تیره بودن اطلاق می‌گردد، اناری تیره، شرابی تیره، گیلاسی تیره و... همه و همه به عنوان قرمز تیره قابل معرفی هستند.

قرمز تیره

عکس قرمز تیره که در تعارف مختلف میتواند قدری تیره تر و روشن تر باشد.

عکس قرمز تیره
عکس قرمز تیره

مدیر سایتAbout 4 minطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ تیرهقرمز تیره
قرمز گارنت چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

قرمز گارنت

اسم این رنگ از سنگ Garnet برگرفته شده است، سنگ گارنت در صورت تراش خوردن به رنگ سرخ در می‌آید این سنگ از ترکیبات سیلیکات تشکیل شده است.

رنگ گارنت
رنگ گارنت

مدیر سایتAbout 3 minطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ گارنتقرمز گارنت
قرمز زرشکی چه رنگی است ?

بسم الله الرحمن الرحیم

رنگ زرشکی

این رنگ به میوه زرشک خشک شده اشاره دارد، نوعی قرمز تیره که در فرهنگ های مختلف به عنوان نماد هیجان، شکوه و عشق شناخته میشود.

زرشک
زرشک

مدیر سایتAbout 4 minطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ زرشکیقرمز زرشکی
2
3