قرمز ونیزی چه رنگی است ?

مدیر سایتطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ ونیزیقرمز ونیزیAbout 4 min

بسم الله الرحمن الرحیم

در پاسخ به اینکه قرمز ونیزی چه رنگی است میتوان گفت ?

قرمز ونیزی نوع قرمز غیر اشباع، گرم و کمی روشن است که تا حدود زیادی شبیه به قرمز روناسی است.

رنگ قرمز ونیزی
رنگ قرمز ونیزی

قرمز ونیزی

قرمز ونیزی در گذشته با استفاده از رنگدانه های اکسید آهن در دسترس بود، امروزه برای دستیابی به رنگ قرمز ونیزی از ترکیب اکسید آهن و سولفات سدیم استفاده می‌شود.

قرمز ونیزی به انگلیسی:

Venetian Red

این رنگ در نقاشی های دوره رنسانس ایتالیا دیده می‌شود و در مورد علت نامگذاری آن میگویند که به علت شدت زیاد زنگ زدن فلز آهن در شهر ونیز اغلب درب و پنجره های موجود در این شهر به این رنگ دیده می‍شده اند.

نام دیگر قرمز ونیزی:

قرمز سینوپیا

در دوره قدرت امپراتوری عثمانی، رنگدانه های قرمز ونیزی از بندر سینوپ ترکیه 🇹🇷open in new window به سراسر جهان صادر میشد و به همین دلیل این نام به وجود آمده است.

قرمز ونیزی
قرمز ونیزی

لاک ناخن قرمز ونیزی

لاک ناخن قرمز ونیزی
لاک ناخن قرمز ونیزی

ماشین قرمز ونیزی

ماشین قرمز ونیزی
ماشین قرمز ونیزی

کد رنگ قرمز ونیزی


HEX:

#C80815

RGB:

200, 8, 21

HSV:

356°, 96%, 78%

Last update:
Contributors: siamakabi
Loading...