قرمز هریسون چه رنگی است ?

سیامک متوسلیان پویاطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ هریسونقرمز هریسونAbout 1 min

بسم الله الرحمن الرحیم

​قرمز هریسون (Harrison Red) این رنگ قرمز که نامش را از نام هنرمندی به نام بایج هریسون گرفته است، نوعی رنگ قرمز درخشنده یا تونر است که شباهت بسیاری به قرمز تولوئیدی دارد.

بسیاری دیگر از رنگ های قرمز را با هم نام عرضه می‌نمایند (جتتنز و استات، 1378، 59).

قرمز هریسون

قرمز هریسون
قرمز هریسون
رنگ هریسون
رنگ هریسون
Last update:
Contributors: siamakabi
Loading...