قرمز جگری چه رنگی است ?

مدیر سایتطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ جگریقرمز جگریAbout 2 min

بسم الله الرحمن الرحیم

قرمز جگری

عکس قرمز جگری

قرمز جگری رنگی میان قرمز و قهوه ای تیره است که در زبان انگلیسی به redbrown آن گفته می‌شود.

رنگ جگری
رنگ جگری
رنگ قرمز جگری
رنگ قرمز جگری

رنگ مو قرمز جگری

رنگ مو جگری
رنگ مو جگری

لاک ناخن جگری

لاک ناخن جگری
لاک ناخن جگری

ماشین قرمز جگری

ماشین رنگ جگری
ماشین رنگ جگری

کد رنگ جگری

Color Name: Liver

Hex Color Code: #6C2E1F

RGB Color Code: RGB(108, 46, 31)

CMYK Values : 0.0%, 57.4%, 71.3%, 57.6%

Last update:
Contributors: siamakabi
Loading...