قرمز روشن چه رنگی است ?

مدیر سایتطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ روشنقرمز روشنAbout 1 min

بسم الله الرحمن الرحیم

قرمز روشن

قرمز روشن از طیف نزدیک به صورتی تا طیف نزدیک به گلبهی را شامل می‌گردد.

قرمز روشن
قرمز روشن

کد رنگ قرمز روشن

Hex: #FFBABE

RGB: 255, 186, 190

CMYK: 0, 27.1, 25.5, 0

HSV: 357, 27, 100

Last update:
Contributors: siamakabi
Loading...