آبی درباری چه رنگی است ?

مدیر سایتطیف آبیرنگ هاآبیرنگ درباریآبی درباریAbout 4 min

بسم الله الرحمن الرحیم

رنگ آبی درباری

آبی درباری رنگی روشن تر از سرمه ای است که جذابیت بسیار زیادی دارد. این رنگ در گروه رنگ های سرد قرار می‌گیرد.

رنگ آبی درباری
رنگ آبی درباری

رنگ مو آبی درباری

رنگ مو درباری یکی از رنگ های فانتزی و جذاب است که میتواند ظاهری زیبا به افراد بدهد.

رنگ مو آبی درباری
رنگ مو آبی درباری
رنگ مو درباری
رنگ مو درباری

لاک ناخن آبی درباری

رنگ آبی درباری به عنوان لاک ناخن زیبایی بسیار زیادی را ایجاد میکند.

لاک ناخن آبی درباری
لاک ناخن آبی درباری

دکوراسیون آبی درباری

دکوراسیون آبی درباری
دکوراسیون آبی درباری

ماشین آبی درباری

ماشین رنگ درباری
ماشین رنگ درباری

کد رنگ آبی درباری

Hex triplet0000cd#0000cd
RGB Decimal0, 0, 205rgb(0,0,205)
RGB Percent0, 0, 80.4rgb(0%,0%,80.4%)
CMYK100, 100, 0, 20
HSL240°, 100, 40.2hsl(240,100%,40.2%)
HSV (or HSB)240°, 100, 80.4
Web Safe0000cc#0000cc
CIE-LAB24.973, 67.18, -91.505
XYZ11.017, 4.407, 58.024
xyY0.15, 0.06, 4.407
CIE-LCH24.973, 113.518, 306.285
CIE-LUV24.973, -7.273, -100.786
Hunter-Lab20.993, 56.942, -149.184
Binary00000000, 00000000, 11001101
Last update:
Contributors: siamakabi
Loading...