آبی فیروزه ای چه رنگی است ?

مدیر سایتطیف آبیرنگ هاآبیرنگ فیروزه ایآبی فیروزه ایAbout 2 min

بسم الله الرحمن الرحیم

آبی فیروزه ای

آبی فیروزه ای به رنگ سنگ فیروزه اشاره دارد. فیروزه ای رنگی میان سبز و آبی است که دارای طیف تیره و روشن هم می‌باشد.

توجه داشته باشید در این مقاله به بررسی آبی فیروزه ای ای میپردازیم نه سبز فیروزه ای.

آبی فیروزه ای
آبی فیروزه ای
آبی فیروزه ای
آبی فیروزه ای

رنگ مو فیروزه ای

رنگ مو فیروزه ای
رنگ مو فیروزه ای

لاک آبی فیروزه ای

لاک آبی فیروزه ای
لاک آبی فیروزه ای

ماشین آبی فیروزه ای

ماشین های آبی فیروزه ای از گذشته تا امروز طرفداران زیادی داشتند و بسیاری از شرکت های خودروسازی از این رنگ برای رنگ آمیزی محصولات خود استفاده میکنند.

ماشین آبی فیروزه ای
ماشین آبی فیروزه ای
خودرو آبی فیروه ای
خودرو آبی فیروه ای
Last update:
Contributors: siamakabi
Loading...