آبی پروسی چه رنگی است ?

مدیر سایتطیف آبیرنگ هاآبیرنگ پروسیآبی پروسیAbout 4 min

بسم الله الرحمن الرحیم

پروسس یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان رنگدانه برای تولید رنگ آبی پایدار کاربرد دارد. در توصیف این رنگ میتوان گفت نوعی آبی تیره است که از سرمه ای روشن تر است.

آبی پروسی
آبی پروسی

آبی پروسی

  • ترکیب شیمیایی پروس: Fe4[Fe(CN)6]3
  • آبی پروسی به انگلیسی: Prussian Blue

سایر نام ها:

  • آبی پروس
  • آبی برلین
  • آبی پاریس
  • نیل فرنگی

رنگ مو آبی پروسی

رنگ مو آبی پروسی
رنگ مو آبی پروسی
لاک آبی پروسی
لاک آبی پروسی

ماشین آبی پروسی

ماشین آبی پروسی
ماشین آبی پروسی

دکوراسیون آبی پروسی

دکوراسیون آبی پروسی
دکوراسیون آبی پروسی
اتاق خواب آبی پروسی
اتاق خواب آبی پروسی

کد رنگ آبی پروسی

Hex triplet003153#003153
RGB Decimal0, 49, 83rgb(0,49,83)
RGB Percent0, 19.2, 32.5rgb(0%,19.2%,32.5%)
CMYK100, 41, 0, 67
HSL204.6°, 100, 16.3hsl(204.6,100%,16.3%)
HSV (or HSB)204.6°, 100, 32.5
Web Safe003366#003366
CIE-LAB19.312, -0.416, -24.887
XYZ2.659, 2.821, 8.587
xyY0.189, 0.201, 2.821
CIE-LCH19.312, 24.89, 269.043
CIE-LUV19.312, -11.915, -27.47
Hunter-Lab16.796, -1.13, -18.558
Binary00000000, 00110001, 01010011
Last update:
Contributors: siamakabi
Loading...