آبی نیرو هوایی چه رنگی است ?

مدیر سایتطیف آبیرنگ هاآبیرنگ نیرو هواییآبی نیرو هواییAbout 4 min

بسم الله الرحمن الرحیم

آبی نیرو هوایی Air Force Blue شباهت بسیاری به آبی مصری دارد.

علت نامگذاری این رنگ استفاده گسترده از آن در نیرو هوایی آمریکا می‌باشد. معمولا لباس و تجهیزات نیرو هوایی آمریکا با استفاده از ترکیبات این رنگ، رنگ آمیزی می‌شوند.

رنگ آبی نیرو هوایی
رنگ آبی نیرو هوایی

آبی نیرو هوایی

برای توصیف آبی نیرو هوایی میتوان گفت رنگی یک پرده تیره تر از آبی مصری است که البته خود دارای طیف روشن و تیره می‌باشد.

این رنگ مفاهیمی مانند امنیت، محافظت، رشادت و وفاداری را به ذهن انسان متبادر می کند.

رنگ نیرو هوایی
رنگ نیرو هوایی
آبی نیرو هوایی
آبی نیرو هوایی
آبی نیرو هوایی چه رنگی است
آبی نیرو هوایی چه رنگی است

روانشناسی رنگ آبی نیرو هوایی

آبی نماد آسمان و آرامش است، همچنین صلابت و شجاعت را یادآوری می‌کند. این رنگ بیشتر مورد پسند افراد مذکر است و به دلیل آرامش بخشی در محیط برای اتاق خواب بسیار مناسب است.

استفاده از ظروف آبی میتواند اشتها افراد را کم کند و از این نظر میتواند کاربرد های خاص خودش را داشته باشد. منبعopen in new window

لاک ناخن آبی نیرو هوایی

لاک ناخن آبی نیرو هوایی
لاک ناخن آبی نیرو هوایی

ماشین آبی نیرو هوایی

ماشین آبی نیرو هوایی
ماشین آبی نیرو هوایی

کد رنگ آبی نیرو هوایی

  • Color Name:

Air Force Blue (RAF)

  • Hex Color Code:

#5D8AA8

  • RGB Color Code:

RGB(93, 138, 168)

  • CMYK Values*:

44.6%, 17.9%, 0.0%, 34.1%

Last update:
Contributors: siamakabi
Loading...