آبی زنگاری چه رنگی است ?

مدیر سایتطیف آبیرنگ هاآبیرنگ زنگاریآبی زنگاریAbout 7 min

بسم الله الرحمن الرحیم

رنگ آبی زنگاری

علت نام گذاری این رنگ، زنگار فلز مس می‌باشد، این رنگ بسیار نزدیک به فیروزه ای است اما قدری تیره تر از آن است. در زبان انگلیسی به این رنگ mediumturquoise گفته می‌شود.

رنگ آبی زنگاری
رنگ آبی زنگاری
زنگاری
زنگاری
عکس آبی زنگاری
عکس آبی زنگاری
رنگ زنگاری
رنگ زنگاری

کد رنگ آبی زنگاری:

  • هگزا دسیمال #48d1cc
  • rgb(28.2%,82%,80%)
  • HSV (or HSB) 177.8°, 65.6, 82
  • طول موج 492.54نانومتر

رنگ مو آبی زنگاری

رنگ مو آبی زنگاری
رنگ مو آبی زنگاری

لاک ناخن آبی زنگاری

لاک آبی زنگاری
لاک آبی زنگاری

ماشین آبی زنگاری

ماشین آبی زنگاری
ماشین آبی زنگاری
آبی زنگاری چه رنگی است
آبی زنگاری چه رنگی است

معنی واژه زنگاری در لغتنامه دهخدا

زنگاری [ زَ ] ( ص نسبی ) برنگ زنگار، زنجاری، منسوب به زنگار :

خلقانش کرد جامهopen in new window ٔزنگاری
این تند و تیز باد فرودینا (دقیقی)

غم او بر دل من پرده زنگاری بست
کس چه داند که برین پرده گذر کس را نی

(خاقانی)

که این زنگاری آیینه وش را
چو شانه بازنشناسم سر از پا (خاقانی)

|| سبزرنگ، به رنگ زنگار، سبزرنگ، زنگارفام، به رنگ زنگار و امروز سبزه ٔتیره مایل به سیاهی را گویند:

|| کولی، لولی، لوری، غربال بند، غربتی، غرشمال، زُطّ، چنیگانه || ( حامص ) زنگ خوردگی :

بر دل از عشق جز این نیست که نادر یابی
آب بی تیرگی و آینه بی زنگاری (ظهیر فاریابی)

یکی چون چتر زنگاری دوم چون سبز عماری
سیم چون قامت حوری چهارم نامه مانی (منوچهری)

و آنگه آن کیسه به کافور بینباری
درکشی سرش به ابریشم زنگاری (منوچهری)

در باغ و راغ مفرش زنگاری
پرنقش زعفران و طبرخونست (ناصرخسرو)

کار و کردار تو ای گنبدزنگاری
نه همی بینم جز مکر و ستمکاری (ناصرخسرو)

که کرد این گنبد سیماب ارمد
بدین دیبای زنگاری مستر (ناصرخسرو)

مطالب مرتبط

Last update:
Contributors: siamakabi
Loading...