آبی کاربنی چه رنگی است ?

مدیر سایتطیف آبیرنگ هاآبیرنگ کاربنیآبی کاربنیAbout 1 min

بسم الله الرحمن الرحیم

آبی کاربنی به دلیل رنگ کاغذ های کاربن آبی رنگ نامگذاری شده است. این رنگ در واقع آبی کبالت تیره می‌باشد.

آبی کاربنی

آبی کاربنی
آبی کاربنی

لباس آبی کاربنی

برای ست کردن لباس آبی کاربنی میتوان از رنگ های خنثی مانند :سفید، کرم، خاکستری و همچنین رنگ های گرم مانند زرد و نارنجی به عنوان مکمل استفاده کرد.

کت آبی کاربنی
کت آبی کاربنی

ماشین آبی کاربنی

ماشین آبی کاربنی
ماشین آبی کاربنی
Last update:
Contributors: siamakabi
Loading...